Podziękowania

Finansowanie Projektu

Leonardo da Vinci programme

Projekt i rozwój strony internetowej

Martin Bakken

Ikony wersji językowych

famfamfam