Uprawnienia

Creative Commons License
Zawartość i zasoby na stronie mosem.eu, autorstwa Simplicatus Research and Development, są dostępne na warunkach Licencji Ogólnej Creative Commons Uznanie Autorstwa–Użycie Niekomercyjne–Na Tych Samych Warunkach 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0).
Dalsze uprawnienia, wykraczające poza zakres powyższej licencji, mogą być dostępne na stronie http://simplicatus.no.