Projekt MOSEM²

Pomiary i modelowanie – elementy kształcenia ustawicznego nauczycieli fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych – wspomagające aktywizujące uczniów, bazujące na Prostych Eksperymentach Minds-On nauczanie i uczenie się o elektromagnetyzmie oraz zjawiskach nadprzewodnictwa

Bazując na rezultatach trwającego projektu MOSEM oraz wcześniejszych projektów SUPERCOMET 2 i SUPERCOMET, projekt MOSEM² realizowany jest w okresie od listopada 2008 do września 2011. Wsparcie finansowe w wysokości EUR 300 000 w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci / Uczenie się przez całe życie stanowi ok. 61% całkowitego budżetu projektu wynoszącego ok. EUR 492 000. Kod projektu: NO/08/LLP-LdV/TOI/131.013.

Wyzwanie

Potrzeba ustawicznego kształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w tym fizyki, oraz stwarzanie warunków do ciągłego doskonalenia już pracujących są postrzegane jako jedne z najważniejszych działań służących wspieraniu pozytywnego postrzegania nauk przyrodniczych. Sytuacja ta jest występuje zarówno na poziomach krajowych jak i europejskim i została udokumentowana w postaci kilku badań i konferencji w ostatnich latach.

Opis

Projekt MOSEM² promuje ideę ustawicznego kształcenia w zakresie fizyki i pedagogiki wśród nauczycieli fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez oferowanie szerokiego spektrum narzędzi do modelowania opartych o istniejące rozwiązania, zarówno komercyjne jak non-profit, jak również rezultaty wcześniejszych pokrewnych projektów Leonardo.

Do twardych rezultatów projektu MOSEM² należy nowy wkład merytoryczny do istniejących, wykorzystywanych na całym świecie elektronicznych instrumentów nauczania dla szkół oraz nauczycieli uczestniczących w projekcie. Nowe materiały łączą w sobie modele matematyczne, symulacje oraz analizy video prowokujących myślenie, prostych eksperymentów fizycznych, a wszystko to jest dodatkowo wspierane przez elektroniczne i papierowe wersje materiałów dydaktycznych łączących w sobie (w zależności od nośnika) tekst, animacje oraz video.

Specjalnie zaprojektowane seminaria dla nauczycieli pozwalają ich uczestnikom bezpośrednio pracować z opisanymi wyżej materiałami, jak również zapoznać się z metodami nauczania aktywizującymi uczniów, bazującymi na rezultatach projektów SUPERCOMET 2 i MOSEM. Ponadto, rezultaty projektów SUPERCOMET 2 i MOSEM zostaną wzbogacone o przykłady modelowania i symulacji obejmujących szereg zagadnień elektromagnetyzmu i nadprzewodnictwa.

Projekt MOSEM² bazuje na kilku projektach o szczeblu narodowym i / lub europejskim, z których ostatnimi są MOSEM i SUPERCOMET 2, na bazie których powstały bezpośrednie pomysły dla Projektu oraz samo jego konsorcjum. W Projekcie uczestniczą czołowi europejscy nauczyciele fizyki z udokumentowanym doświadczeniem w innych projektach, będący zarazem częstymi prelegentami na licznych międzynarodowych konferencjach także dla nauczycieli fizyki. Kilkoro partnerów było przewodniczącymi lub międzynarodowymi doradcami naukowymi międzynarodowych organizacji takich jak GIREP, MPTL czy ESERA.

Szczegóły

Artykuł napisany dnia 11/10/2011, w kategorii Projekty.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany/a aby zostawić komentarz.