Projekt MOSEM

Zestawy eksperymentów Minds-On wspomagających nauczanie i uczenie się o elektromagnetyzmie oraz zjawiskach nadprzewodnictwa w procesie ustawicznego kształcenia nauczycieli fizyki szkół ponadgimnazjalnych

Bazując na rezultatach projektów SUPERCOMET i SUPERCOMET 2, projekt MOSEM realizowany jest w okresie od listopada 2007 do kwietnia 2010. Wsparcie finansowe w wysokości EUR 291 500 w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci faza II stanowi ok. 64% całkowitego budżetu projektu wynoszącego ok. EUR 455 000. Kod projektu: LLP-LdV-TOI-2007-NO/165.009.

Wyzwanie

Potrzeba ustawicznego kształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w tym fizyki, oraz stwarzanie warunków do ciągłego doskonalenia już pracujących są postrzegane jako jedne z najważniejszych działań służących wspieraniu pozytywnego postrzegania nauk przyrodniczych. Sytuacja ta jest występuje zarówno na poziomach krajowych jak i europejskim i została udokumentowana w postaci kilku badań i konferencji w ostatnich latach.

Krótki opis

Projekt MOSEM oferuje zbiór łatwych do wykonania, a jednocześnie interesujących i prowokujących do stawiania pytań, eksperymentów fizycznych. Towarzyszące materiały edukacyjne, w formie elektronicznej i drukowanej, łączą w sobie tekst, video i animacje aby jeszcze bardziej zaciekawić odbiorców. Zgłębianie omawianych zjawisk fizycznych poprzez przeprowadzanie własnych eksperymentów z wykorzystaniem dostarczonych materiałów tym bardziej pobudza motywację uczniów i podnosi jakość nauczania. Projekt bazuje na wielu wcześniejszych projektach zarówno Leonardo jak i w ramach innych programów europejskich – przede wszystkich jednak na rezultatach projektu SUPERCOMET 2.

Szczegóły

Artykuł napisany dnia 11/10/2011, w kategorii Projekty.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany/a aby zostawić komentarz.