Projekt SUPERCOMET 2

Multimedialne Narzędzie Edukacyjne w zakresie Nadprzewodnictwa Faza 2

Bazując na rezultatach projektu SUPERCOMET, projekt SUPERCOMET 2 realizowany jest w okresie od listopada 2004 do listopada 2007. Wsparcie finansowe w wysokości EUR 405 000 w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci faza II stanowi 75% całkowitego budżetu projektu wynoszącego ok. EUR 540 000. Kod projektu: N/04/B/PP/165.008.

Wyzwanie

Według postanowień konferencji Physics On Stage, która odbyła się w CERN w Genewie w listopadzie 2000 roku, zaobserwować można kryzys w nauczaniu fizyki oraz potrzebę rewitalizacji w tym obszarze. Pogląd ten został podtrzymany na wielu innych konferencjach w ostatnich latach. Równolegle, obserwuje się brak rekrutacji nowych nauczycieli fizyki oraz dużą liczbę nauczycieli w wieku przedemerytalnym. Stan taki negatywnie wpływa na rozwój technologiczny oraz rozwijanie się społeczeństwa.

Krótki opis

Celem projektu SUPERCOMET 2 było przyczynienie się do przeciwdziałania negatywnemu trendowi opisanemu powyżej poprzez dostarczanie materiałów dydaktycznych, które będą interesujące, motywujące i ciekawe zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. SUPERCOMET 2 skupia się na dokształcaniu podczas pracy nauczycieli fizyki poprzez dostarczanie im pomocy dydaktycznych inspirujących oraz motywujących uczniów do uczenia się ekscytujących zjawisk fizycznych w niestandardowy sposób.

Łącząc nowoczesne metody pedagogiczne (uczenie się poprzez współpracę, rozwiązywanie problemów metodą zorientowaną na ucznia) z animacjami komputerowymi i eksperymentami przeprowadzanymi przez uczniów, projekt SUPERCOMET 2 miał na celu włączenie intrygującego fenomenu nadprzewodnictwa do podstaw programowych realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w kilku krajach. Towarzyszące temu poradniki i seminaria dla nauczycieli tym bardziej ułatwiają wdrożenie celów Projektu.

Szczegóły

Artykuł napisany dnia 11/10/2011, w kategorii Projekty.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany/a aby zostawić komentarz.