Projekt SUPERCOMET

Multimedialne Narzędzie Edukacyjne w zakresie Nadprzewodnictwa

Projekt SUPERCOMET realizowany jest w okresie od grudnia 2001 do grudnia 2004. Wsparcie finansowe w wysokości EUR 491 500 w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci faza II stanowi 75% całkowitego budżetu projektu wynoszącego ok. EUR 650 000. Kod projektu: N/01/B/PP/131.014.

Wyzwanie

Według postanowień konferencji Physics On Stage, która odbyła się w CERN w Genewie w listopadzie 2000 roku, zaobserwować można kryzys w nauczaniu fizyki oraz potrzebę rewitalizacji w tym obszarze. Pogląd ten został podtrzymany na wielu innych konferencjach w ostatnich latach. Równolegle, obserwuje się brak rekrutacji nowych nauczycieli fizyki oraz dużą liczbę nauczycieli w wieku przedemerytalnym. Stan taki negatywnie wpływa na rozwój technologiczny oraz rozwijanie się społeczeństwa. Celem projektu SUPERCOMET było przyczynienie się do przeciwdziałania temu negatywnemu trendowi poprzez dostarczanie materiałów dydaktycznych, które będą interesujące, motywujące i ciekawe zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Krótki opis

SUPERCOMET skupia się na dokształcaniu podczas pracy nauczycieli fizyki poprzez dostarczanie im pomocy dydaktycznych inspirujących oraz motywujących uczniów do uczenia się ekscytujących zjawisk fizycznych w niestandardowy sposób.

Łącząc nowoczesne metody pedagogiczne (uczenie się poprzez współpracę, rozwiązywanie problemów metodą zorientowaną na ucznia) z animacjami komputerowymi i eksperymentami przeprowadzanymi przez uczniów, projekt SUPERCOMET miał na celu włączenie intrygującego fenomenu nadprzewodnictwa do podstaw programowych realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w kilku krajach. Towarzyszące temu poradniki i seminaria dla nauczycieli tym bardziej ułatwiają wdrożenie celów Projektu.

Istniejące grafiki i animacje komputerowe powstały w ramach wcześniejszego projektu Superlab realizowanego w NTNU i Simplicatus oraz skupiały się na rozpowszechnianiu wyników badań nad nadprzewodnictwem. Materiały te zostały udostępnione projektowi SUPERCOMET pozwalając na ich szerokie wykorzystanie do wizualizacji (zazwyczaj) niewidzialnego zjawiska fizycznego jakim jest elektryczność i magnetyzm jak również na włączenie tych zagadnień do podstaw programowych z zakresu partykularnego modelu transferu materii i energii.

Szczegóły

Artykuł napisany dnia 11/10/2011, w kategorii Projekty.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany/a aby zostawić komentarz.